Agrapak Sp. z o.o jest firmą działająca na rynku związanym z produkcją mleczną.  Została powołana w celu poszukiwania i wdrażania nowatorskich rozwiązań.
Filozofią firmy jest szeroko pojęta innowacyjność, wyrazem czego jest opracowanie dwóch własnych projektów badawczych dofinansowanych  
z zakresu przetwórstwa siary bydlęcej COLOSTRUM , które uzyskały dofinansowanie  w Regionalnym  Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”; Działanie 1.1. „Badania i innowacje”.
Agrapak opracował innowacyjną technologię wytwarzania wystandaryzowanego  preparatu o wysokim mianie przeciwciał, Siara Idealna dla cieląt, oraz  trzy preparaty z grupy Siara Suplement diety dla ludzi.
Pełna informacja znajduje się na stronie www.colostrumlab.pl
Stale rozwijana jest linia preparatów mleko zastępczych dla zwierząt hodowlanych, przeznaczonych do ich odkarmiania od okresu pojenia siarą, poprzez okres posiarowy , i dalej.
Preparaty wytwarzane są wdg. własnych, zastrzeżonych receptur.

Aktualności

Realizacja projektu „Siara Idealna dla cieląt
oraz Siara suplement diety dla ludzi

Zakończenie realizacji Projektu „Siara Idealna dla cieląt oraz Siara suplement diety dla ludzi”

Pozytywna ocena merytoryczna wniosku RPLB.01.01.00-08-0017/18 (suplementy diety na bazie frakcjonowanych białek serwatkowych z siary bydlęcej COLOSTRUM Pro oraz preparat dla cieląt z niestrwnością i biegunką VITAMILK)

Poszukiwani specjaliści do realizacji projektu RPLB.01.01.00-08-0017/18 : specjalista socjolog lub specjalności pokrewne

logo

 

AGRAPAK Sp. z o.o.
Wilczak 6
61-623 Poznań
NIP: 9721248829

Copyright © 2014 Agrapak