Zamówienia polegające na zatrudnieniu na umowę zlecenie socjologa lub osoby z wykształceniem pokrewnym do zbadania wypływu środowiska na depresję, wykorzystanie suplementu.

Do obowiązków zleceniobiorcy należeć będzie:

 1. Przeprowadzenie badań.
  1. Uszczegółowienie problemu badawczego:
   • zbadanie związku pomiędzy środowiskiem społecznym i kulturowym a depresją
   • zbadanie sposobu radzenia sobie z chorobą
    na grupie ludzi ze zdiagnozowaną depresją
    w zależności od środowiska z którego pochodzą.
  2. Stworzenie lub wyszukanie narzędzi potrzebnych
   do przeprowadzenia badania.
  3. Wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych badań.
  4. Stworzenie szczegółowego raportu.
 2. Współpraca z kierownikiem projektu i pracownikami projektu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

 1. Wykształcenie kierunkowe: wyższe z dziedziny socjologii
  (lub pokrewne np. psychologia, filozofia).
 2. Wiedza i doświadczenie: min 5 letnie doświadczenie w pracy
  na stanowisku socjologa (lub pokrewnym).
 3. Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu badań socjologicznych (lub z dziedzin pokrewnych).
 4. Udokumentowane  doświadczenie w pracy z osobami i grupami społecznymi,  które ze względu na wielowymiarowe czynniki zewnętrzne są narażone na  odczuwanie wzmożonego poziomu stresu oraz lęku.

Harmonogram realizacji zamówienia:
Czas obowiązywania umowy:  6 miesięcy.
Wykonawca będzie świadczył usługi w wymiarze zależnym od potrzeb Zamawiającego, max.30 h miesięcznie.
Maksymalnie przez cały okres realizacji umowy: 160 h
Przez 1 godzinę rozumie się 60 min.

Przedmiot zamówienia planowany do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020;
Oś priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”; Działanie 1.1. „Badania
i innowacje”.

Proszę o przesłanie powyższej wyceny w formie wypełnionego formularza wyceny (do pobrania tutaj) drogą elektroniczną na adres: stanislaw@agrapak.pl do końca kwietnia 2019r.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości osobą do kontaktu
ze strony Spółki w niniejszej sprawie jest Stanisław Bodzicz,  
Tel. 510 034 511 .

 

Aktualności

Realizacja projektu „Siara Idealna dla cieląt
oraz Siara suplement diety dla ludzi

Zakończenie realizacji Projektu „Siara Idealna dla cieląt oraz Siara suplement diety dla ludzi”

Pozytywna ocena merytoryczna wniosku RPLB.01.01.00-08-0017/18 (suplementy diety na bazie frakcjonowanych białek serwatkowych z siary bydlęcej COLOSTRUM Pro oraz preparat dla cieląt z niestrwnością i biegunką VITALMILK)

Poszukiwani specjaliści do realizacji projektu RPLB.01.01.00-08-0017/18 : specjalista socjolog lub specjalności pokrewne

 

logo

AGRAPAK Sp. z o.o.
Wilczak 6
61-623 Poznań
NIP: 9721248829

Copyright © 2014 Agrapak