Znak Fundusze Europejskie z podpisem Program RegionalnyZnak Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Agrapak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Opracowanie na terenie miejscowości Łagodzin innowacyjnej technologii wytwarzania „Siary idealnej” dla cieląt i „Siary suplement diety dla ludzi” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”; Działanie 1.1. „Badania
i innowacje”

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami – firmą  INTERMASZ oraz Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej  w Gorzowie Wielkopolskim.
Konsultantem naukowym  projektu  „Siara Idealna” jest Pan profesor Tadeusz Szulc, a „Siara suplement diety” Pan profesor Antoni Polanowski.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie  1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018
Wartość projektu wynosi  7 423 262,54 przy czym  4 844 375,75 stanowi  dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”; Działanie 1.1. „Badania
i innowacje”.
Dostawy i usługi zamawiane przez Agrapak sp. z o.o. w ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie na terenie miejscowości Łagodzin innowacyjnej technologii wytwarzania „Siary idealnej” dla cieląt i „Siary suplement diety” dla ludzi” zgodnie z zasadą konkurencyjności upubliczniane będą w serwisie Baza konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Istotne odnośniki informacyjne:
oficjalna strona Unii Europejskiej: https://europa.eu/european-union/index_pl
oficjalna strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: https://www.mr.gov.pl/
oficjalna strona Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego: http://rpo.lubuskie.pl/

 Pole tekstowe: www.mapadotacji.gov.pl

 

Aktualności

Realizacja projektu „Siara Idealna dla cieląt
oraz Siara suplement diety dla ludzi

Zakończenie realizacji Projektu „Siara Idealna dla cieląt oraz Siara suplement diety dla ludzi”

Pozytywna ocena merytoryczna wniosku RPLB.01.01.00-08-0017/18 (suplementy diety na bazie frakcjonowanych białek serwatkowych z siary bydlęcej COLOSTRUM Pro oraz preparat dla cieląt z niestrwnością i biegunką VITAMILK)

Poszukiwani specjaliści do realizacji projektu RPLB.01.01.00-08-0017/18 : specjalista socjolog lub specjalności pokrewne

logo

 

AGRAPAK Sp. z o.o.
Wilczak 6
61-623 Poznań
NIP: 9721248829

Copyright © 2014 Agrapak