W dniu 31 grudnia 2018 r. zakończono rzeczową realizację projektu RPLB 01.01.00-08-0062/16.
Osiągnięto cel projektu którym było opracowanie , wdrożenie
i produkcja innowacyjnych preparatów z siary bydlęcej - Suplementów diety dla ludzi, a także sprawdzenie ich oddziaływania na organizm ludzki.
Sukcesem zakończyło się przygotowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego preparatu z siary bydlęcej dla nowonarodzonych cieląt.
Podczas realizacji prac projektowych uzyskano jeden Patent
oraz potwierdzenie zdolności patentowej Zgłoszenia Patentowego.
Skonstruowano prototyp trzyetapowej linii filtracji membranowej
a także linii suszarniczej do różnych rodzajów siary.
Uzyskane wyniki badań zostaną przedstawione w dwóch publikacjach naukowych , oraz podczas konferencji naukowej w Poznaniu „Żywność
i Żywienie w Profilaktyce i leczeniu chorób Dietozależnych”

 

Aktualności

Realizacja projektu „Siara Idealna dla cieląt
oraz Siara suplement diety dla ludzi

Zakończenie realizacji Projektu „Siara Idealna dla cieląt oraz Siara suplement diety dla ludzi”

Pozytywna ocena merytoryczna wniosku RPLB.01.01.00-08-0017/18 (suplementy diety na bazie frakcjonowanych białek serwatkowych z siary bydlęcej COLOSTRUM Pro oraz preparat dla cieląt z niestrwnością i biegunką VITAMILK)

Poszukiwani specjaliści do realizacji projektu RPLB.01.01.00-08-0017/18 :  chemik, biolog, biotechnolog lub specjalności pokrewne

Znak Fundusze Europejskie z podpisem Program RegionalnyZnak Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

AGRAPAK Sp. z o.o.
Wilczak 6
61-623 Poznań
NIP: 9721248829

Copyright © 2014 Agrapak