Frakcjonowanie siary ,pozwoli na izolowanie najcenniejszych białek
i podział ich wdg zastosowania w terapii celowanej.
Umożliwi to, na uzyskanie następujących grup białek:
- immunoglobuliny
- lactoferyna
- alfa laktoalbumina
- lizozym
- bioaktywne niskocząsteczkowe białka i peptydy /
- kazeiny

Bazując na produktach powstałych przy produkcji suplementu diety
dla ludzi planuje się użycie białek kazeinowych i tłuszczu z siary
do produkcji preparatu Vita Milk który będzie się charakteryzował
100 % przyswajalnością i znajdzie zastosowanie w trudnych przypadkach żywieniowych  cieląt.

 

Aktualności

Realizacja projektu „Siara Idealna dla cieląt
oraz Siara suplement diety dla ludzi

Zakończenie realizacji Projektu „Siara Idealna dla cieląt oraz Siara suplement diety dla ludzi”

Pozytywna ocena merytoryczna wniosku RPLB.01.01.00-08-0017/18 (suplementy diety na bazie frakcjonowanych białek serwatkowych z siary bydlęcej COLOSTRUM Pro oraz preparat dla cieląt z niestrwnością i biegunką VITAMILK)

Poszukiwani specjaliści do realizacji projektu RPLB.01.01.00-08-0017/18 : specjalista socjolog lub specjalności pokrewne

logo

AGRAPAK Sp. z o.o.
Wilczak 6
61-623 Poznań
NIP: 9721248829

Copyright © 2014 Agrapak